tirsdag 14. desember 2010

Kulturminnefondet støtter Husegården

Kulturminnefondet bevilger 156 000 kr til Husegården. Vi søkte om midler til vindu i Annekset (Russehotellet) og utvendig trappe-gelender i hovedhuset. Arbeidet tar til straks snøen er borte. Se Finnmark fylkeskommuen for mer detaljer: http://www.ffk.no/22172.aspx

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar