fredag 28. mai 2010

Norsk Kulturarv bevilger 20 000 kr

Satsningsområdet til Norsk Kulturarv i 2010 er låve, fjøs, stall, uthus og den slags. I slutten av april søkte vi om midler til restaurering av Sjåa og fikk tilbakemelding i dag om at den er innvilget. Dette ser vi på som et viktig håndslag til Husegården. Vi fikk maksimalt beløp som kan ytes til restaurering fra Norsk Kulturarv. Det betyr at Husegården kom igjennom det trange nåløyet blant de mange mange som har søkt om støtte til verneverdige og freda bygg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar