onsdag 16. september 2009

Vardø Kultureiendom opprettet

Det er med glede vi nå kan meddele at Vardø Kultureiendom AS er opprettet. Selskapet har som formål å forvalte og drifte fast eiendom, og alt som naturlig henger sammen med slik virksomhet.

I første rekke vil Vardø Kultureiendom AS jobbe for å få satt Husegården i stand og fylle den med liv igjen.
Vardø Kultureiendom AS sitt styre består av Eivind Bøhn (styreleder), Heidi Kvernevik (styremedlem) og Birgitte Sveen (styremedlem).

Det er et omfattende prosjekt å sette Husegården i stand og styret vil jobbe aktivt framover for å få på plass de nødvendige midler og støttespillere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar